Отделение за рубежом

Франция

MAJA S.A.R.L.
Espace Plein Sud 2
12, rue des Hérons
67960 Entzheim
Франция

телефон: +33 (0)3 90.64.26.50
факс: +33 (0)3 90.29.34.92
е-мейл: info-fr@maja.de

 

 

 

США


MAJA Food-Technology, Inc.
1122, East Hartmann Ave.
Omaha, NE 68110
США

менеджер:
Ken Cook

телефон: +1-402-827-6252
факс: +1-402-827-6258
е-мейл: maja@majafoodtech.com